SAHAF – SARAJEVO HALAL FORUM
26. septembar 2012. godine
Sarajevo, Bosna i Hercegovina

HALAL  CONECTING VALUES: industry, tehnology and lifestyle
 HALAL - POVEZIVANJE VRIJEDNOSTI: industrija, tehnologija i životni stil

 

O FORUMU


SAHAF – SARAJEVO HALAL FORUM, Bosna i Hercegovina, održat će se u Sarajevu 26, septembra 2012. godine. FORUM ima za cilj da predstavi osnovne principe halala i prednosti koje halal može donijeti pojedinim zainteresiranim stranama: proizvođacima, distributerima, kozumentima, ali i pojedinačnim nacionalnim ekonomijama. Istovremeno, implementacija halala u proizvodnim pogonima, sistemima poslovanja i menadžmenta, uvijek je povezana sa različitim zakonskim propisima i drugim međunarodnim standardima. Također, prihvatljivost halala često je uslovljena njegovim razumijevanjem u okviru različitih tradicijskih, kulturoloških, religijskih osobenosti, a ponekad i političke situacije u pojedinim zemljama.
Određujući osnovnu temu FORUMA "POVEZIVANJE HALAL VRIJEDNOSTI: industrija, tehnologija i životni stil", namjeravamo ukazati na to da halal u svojoj suštini predstavlja skup vrijednosti koje su u velikoj mjeri univerzalne i kompatibilne sa sistemima vrijednosti koje leže u osnovi brojnih nacionalnih i međunarodnih propisa i standarda. Halal principe je moguće primijeniti u različitim granama industrije: proizvodnje hrane, medikamenata, kozmetike, logistike, ugostiteljstva, turizma i drugih djelatnosti. Istovremeno halal status proizvoda je preduvjet za plasman na pojedina tržišta, a često je karakteristika koja doprinosi većoj konkurentnosti proizvoda i usluga. 


Okvirne teme


Radovi koji će biti predstavljeni na FORUMU trebaju se odnositi na jednu od sljedećih okvirnih tema: 

- Razumijevanje halala - izvori, značenje i primjena

- Halal kvalitet - paradigma „halal ve tayyib“ koncepta

- Primjena halal vrijednosti u industriji i poslovanju

- Halal standardi i njihova primjena (Halal standards and assurance)

- Halal  tržište - trendovi i prespektive

- Jugoistočna Evropa u okviru globalnog halal tržišta

Jezik Foruma


Fourm će biti dvojezičan uz obezbijeđen simultani prijevod između jezika i to:

JEZICI NARODA BiH (bosanski, hrvatski ili srpski) i

ENGLESKI JEZIK

Autori radova i prezentatori samostalno odlučuju na kojem od ponuđenih jezika će prezentirati radove.

 

Upute autorima


Poslove u pripremi Foruma, odabir i selekciju radova obavljat će Naučni odobor. Odabrani radovi za predstavljenje na Forumu bit će objavljeni u Zborniku radova i sažetaka.
Postupak odabira radova odvijat će se prema sljedećem planu i redoslijedu:

25. juli

Prijava tema i dostavljanje sažetaka

20. august

Autori dostavljaju tekst rada za objavljivanje u Zborniku radova

20. septembar

Autori dostavljaju prezentacije za predstavljanje na Forumu

 

Sažetak:

Sažetak  treba biti napisan na jednom od jezika naroda BiH (bosanskom, hrvatskom ili srpskom) sa prijevodom na engleski jezik;

Autori sa drugih govornih područja sažetke dostavljaju na engleskom jeziku;

Tekst sažetka treba biti napisan u Word-u na A4 formatu, fontom Times New Roman 12, jednostrukim proredom;

Ukupan tekst sažetka treba sadržavati između 250 i 300 riječi;

Tekst sažetka treba da sadrži: uvod (definiran problem), cilj rada, upotrijebljeni materijal i metode, rezultate i zaključke;

Na kraju sažetka trebaju biti navedene ključne riječi (do 5 riječi ili fraza odvojene zarezima) koje se odnose na glavnu temu rada;

Sažetke treba dostaviti putem e-maila, kao dokument u prilogu.

 

Radovi:
Rukopis treba biti napisan na najviše 10 stranica, uključujući tablice, grafikone, sheme i fotografije. Prored 1, margine 2,5 cm, font Times New Roman, veličina fonta 12.
Rukopis treba biti napisan bez pravopisnih pogrešaka, bezličan, te izbjegavati pasivna vremena. Uz rukopis je potrebno priložiti sažetak na jednom od jezika naroda BiH (bosanskom, hrvatskom ili srpskom) sa prijevodom na engleski jezik. Odgovornost za tekst prijevoda pripada autoru priloženog rada.


Kod pisanja znanstvenih radova, a radi jasnoće rad  treba biti podijeljen u sljedeće sekcije: Sažetak, Ključne riječi, Uvod, Materijali i metode, Rezultati i rasprava, Zaključci i Literatura.
Autori snose isključivu odgovornost za sadržaj rukopisa i bilo kakva autorska prava koja su u vezi sa sadržajem rada. Autori daju saglasnost organizatoru Foruma za objavljivanje, štampanje i distribuciju dostavljenih radova bez uslovljavanja.


KONTAKT:


Ime i prezime: Damir Alihodžić, mr. sci.


Adresa:               Turalibegova 39, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
Telefon:              +387 35 258 427
Mobitel:              +387 61 779 288
e-mail:                damir.alihodzic@halal.ba